W Poznaniu odbywa się kurs “Kadry medyczne dla misji” zorganizowany przez Fundację Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio”. Bierze w nim udział 40 osób z całej Polski, które przebywały już na misjach lub planują na nie wyjechać.