Główny cel drugiej misji “okulistów dla Afryki” właśnie został osiągnięty.