Główny cel drugiej misji “Okulistów dla Afryki” właśnie został osiągnięty.