Polscy “Okuliści dla Afryki” już wrócili, ale nadal pomagają.