Polscy “Okuliści dla Afryki” już wrócili, ale dalej pomagają.