Okulus organizatorem akcji “Okuliści dla Afryki”

Klinika Okulus z Bielska Białej jest pomysłodawcą i animatorem międzynarodowej kampanii społecznej pod nazwą Okuliści dla Afryki”. W ramach I etapu akcji, prowadzonej pod patronatem Fundacji Dzieci Afryki”, 29 września 2012 roku. do Kamerunu na dwa tygodnie wyjeżdżają dr n. med. Iwona Filipecka i mgr Agnieszka Lembowicz, optometrystka.