Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się) – Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności północno-zachodniej Tanzanii.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 roku.

Termin realizacji projektu:  01.04.2016 do 31.12.2016

Skąd pomysł?

Projekt powstał w efekcie współpracy ludzi, którzy od lat pracują na rzecz poprawy warunków życia ubogich mieszkańców Afryki – dzieci i dorosłych. Jego inspiracją były rozmowy i doświadczenia misjonarzy i wolontariuszy skupionych wokół Fundacji Kiabakari oraz akcji Okuliści dla Afryki w listopadzie 2015 roku. W tym czasie właśnie w tanzańskim ośrodku zdrowia prowadzonym przez polskiego Misjonarza przebywającego na misji od 25 lat ks. Wojciecha Kościelniaka gościła pomysłodawczyni naszej akcji dr n.med. Iwona Filipecka, optometrystka Agnieszka Lembowicz oraz Krzysztof Macha, dyrektor OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii. Badali dzieci i dorosłych z prowadzonego przez ks. Wojciecha ośrodka w Kiabakarii oraz dzieci albinosów z ośrodka w Lamadi. W zaledwie 2 tygodnie łącznie z ich pomocy skorzystało 700 osób – 200 dzieci i 500 dorosłych. Przy okazji obserwują zły stan zębów, czyli nie tylko ogromne potrzeby okulistyczne, ale również dentystyczne. Więcej informacji na temat wyników przeprowadzonych podczas tej misji badań, stanu zdrowia ludności i opieki medycznej w Tanzani można znaleźć w zakładce “Dlaczego Kiabakari”.

Udało się! Jest wsparcie!

Wiedza i doświadczenia dr n.med. Iwony Filipeckiej, która od 2012 roku współpracuje z misjonarzami w Afryce, zorganizowała wiele wyjazdów medycznych do różnych krajów Czarnego Lądu i przede wszystkim z sukcesem uruchomiła w 2013 roku pierwszy polski gabinet okulistyczny w Kamerunie w połączeniu z doświadczeniami ks. Wojciecha Kościelniaka i prezes Fundacji Kiabakri Bożeny Koczur, która poza godzinami pracy zawodowej zrealizowała nie jeden już projekt pomocy procentowały uzyskaniem wsparcia finansowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po co i dla kogo ten projekt?

Klinika okulistyczno-stomatologiczna, która powstanie w Kiabakari będzie pełniła funkcje profilaktyczne, diagnostyczne, interwencyjne przy urazach, będą wykonywane małe zabiegi tak okulistyczne, jak i stomatologiczne. Będą badane wady wzroku, dobierane okulary. Opieką zostaną objęci wszyscy zgłaszający się mieszkańcy regionu w tym dzieci i osoby z albinizmem. Na stałe opieką okulistyczno-stomatologiczną zostaną otoczone dzieci z Centrum Edukacyjno-Formacyjnego im Jana Pawła II na terenie misji, w skład którego wchodzi szkoła i przedszkole.

Na terenie Kiabakari oraz całej okolicy w  gminie Kukirango, dzięki realizacji projektu będzie możliwość niesienia pomocy pacjentom  z chorobami jamy ustnej oraz rozpoczęcie walki z próchnicą, która z racji niedożywienia zbiera smutne żniwo.

W nowo powstałej klinice okulistyczno-stomatologicznej w Kiabakari, dzięki realizacji projektu będziemy w stanie zapewnić leczenie zachowawcze oraz interwencyjne i rozpoczniemy tak bardzo potrzebną profilaktykę stomatologiczną. Profilaktykę i edukację prozdrowotną zamierzamy wprowadzić już dla dzieci przedszkolnych i uczących się w szkole podstawowej, a także objąć opieką diagnostyczną dorosłych między innymi matki i kobiety w ciąży oraz osoby z bielactwem, które z racji panującej kultury są odsunięte od kontaktu z pozostałymi mieszkańcami.

Następny krok i kontynuacja obecnego projektu w przyszłości to profesjonalne wyposażenie sali operacyjnej (obecnie zabiegowej), w której operacje będą prowadzili lekarze z Polski. Ta działalność obejmie swym zasięgiem pacjentów z całej Tanzanii i z krajów ościennych.

W skład kliniki na obecnym etapie będą wchodziły następujące pomieszczenia:
1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet okulistyczny,

2 pokoje do badań,

poczekalnia, sterylizatornia, pokój zabiegowy ( w przyszłości sala operacyjna na potrzeby obydwu gabinetów), pokój pielęgniarek, pokój przyjęć pacjentów dla pielęgniarek, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny.

Klinika będzie pierwszą tego typu w rejonie Jeziora Wiktorii w Tanzanii, gdzie większość z pacjentów nie miała kontaktu ani z okulistą, ani ze stomatologiem. Powód, odległość do najbliższego stomatologa 200 km w Mwanzie, do okulisty / optyka z prawdziwego zdarzenia – 470 km w Arushy lub ponad tysiąc kilometrów do Dar es Salaam. W warunkach afrykańskich dla niezmotoryzowanych mieszkańców biednego regionu nie do osiągnięcia. W opinii miejscowych władz Centrum Zdrowia w Kiabakari jest najlepszym ośrodkiem zdrowia tego typu w regionie – rocznie przyjmuje około 15000 pacjentów.

Ogólna kondycja służby zdrowia w Tanzanii jest odbiciem trudnej sytuacji gospodarczej w kraju. Oficjalne raporty WHO na temat stanu zdrowia mieszkańców wskazują, że średnia długość życia wynosi 47 lat u mężczyzn oraz 49 lat u kobiet i jest o około 30 lat krótsza niż w krajach rozwiniętych.

Smutnym przykładem jest tu sytuacja zdrowotna małych dzieci – potencjalnych pacjentów, z których w Tanzanii, co siódme dziecko nie dożywa 5 roku życia.  Obecnie w kraju liczącym ponad 45 mln mieszkańców pracuje około 800 lekarzy. Z lekarzami stomatologami jest niestety znacznie gorzej. W Afryce stosunek licz­by dentystów do liczby pacjentów wynosi 1:150 000, podczas gdy w krajach rozwiniętych liczba ta wynosi 1:2000.

 

Co obejmuje?

Budowę od podstaw kliniki okulistyczno- stomatologicznej „Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się), na terenie misji w Kiabakari, w skład której zgodnie z projektem architektonicznym będą wchodziły: 1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet okulistyczny, 2 pokoje do badań, poczekalnia, sterylizatornia, pokój zabiegowy ( w przyszłości sala operacyjna na potrzeby obydwu gabinetów), pokój pielęgniarek, pokój przyjęć pacjentów dla pielęgniarek, pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny.

Organizację wyposażenia pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem i funkcją,  którą mają pełnić.

Zaplanowano też medyczne działania edukacyjne dla pracowników ośrodka zdrowia w Kiabakarii. Szkolenia będą prowadzić specjaliści z zakresu okulistyki, optometrii i stomatologii. Ich zakres to:

Będą prowadzone też m.in. działania z zakresu edukacji globalnej i promocji projektu.