Wolontariusze

ZESPÓŁ „OKULISTÓW DLA AFRYKI”

 

dr Iwona Filipecka, Okuliści dla Afrykidr n. med. Iwona Filipecka, specjalista chorób oczu, pomysłodawczyni akcji „Okuliści dla Afryki”.
Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako lekarz i chirurg przez kilkanaście lat praktyczne doświadczenie zdobywała w Klinice Okulistyki w Katowicach. W 2002 roku uruchomiła w Bielsku specjalistyczny ośrodek okulistyczny Klinika OKULUS, który od 2016 r. funkcjonuje pod zmienioną nazwą OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii. Od lat uczestniczy w wielu szkoleniach zawodowych w ośrodkach zagranicznych, które poświęcone są najnowocześniejszym technikom operacyjnym i diagnostycznym z wykorzystaniem najlepszego sprzętu medycznego, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS). OD 13 lat uczestnik międzynarodowych konferencji i zjazdów ESCRS i AAO. Dr Iwona Filipecka jest autorem prac naukowych z zakresu okulistyki, w szczególności poświęconych zabiegom usunięcia zaćmy i wszczepu soczewek wewnątrzgałkowych. Jako pierwsza w Polsce dr Filipecka wszczepiła soczewkę MPlus add.+1,5. Stosując różne kombinacje soczewek wieloogniskowych zapewnia dobre widzenie na wszystkie odległości bez okularów. Z podobnym sukcesem wykonała też niedawno trudny zabieg usunięcia zaćmy z wszczepem soczewki po korekcji laserowej oczu. Od 2012 roku dla polskich dzieci organizuje kampanię profilaktyczno-edukacyjną „Szkoła Zdrowego Widzenia”. W ramach jej trzech edycji udało się przebadać ponad 2371 uczniów z powiatu bielskiego i miasta Jaworzna.
– Odkąd jestem lekarzem chciałam wykorzystać swoje umiejętności i wiedzą w kraju, gdzie opieka medyczna stoi na bardzo niskim poziomie lub nie ma jej wcale – mówi organizatorka akcji dr Iwona Filipecka, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.

 

Agnieszka Lembowicz, Okuliści dla AfrykiAgnieszka Lembowicz – ortoptystka/optometrystka
Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Medycznego Studium Zawodowe w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrist, kieruje i rozwija innowacyjną terapię widzenia. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Jest odpowiedzialna za rozwój terapii widzenia i ćwiczeń usprawniających narząd wzroku u dzieci i dorosłych. Współpracuje w tym zakresie z lekarzami okulistami. Na co dzień pracuje z pacjentami, prowadzi warsztaty i szkolenia. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. „Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia” w Dąbrowie Górniczej, XLV Zjazd Okulistów Polskich w Łodzi. Jest wolontariuszką akcji „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz „Okuliści dla Afryki”, w trakcie których przebadano wzrok dzieci w polskich i afrykańskich szkołach. Prywatnie największą jej pasją jest odkrywanie świata poprzez poznawanie miejsc i ludzi, szacunek dla przyrody oraz świadomość historii. Jej motto to słowa św. Augustyna „Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę.”

 

 

 

W 2014 roku do wolontariuszy ODA dołączył:

dr Dariusz Tuleja, Okuliści dla Afryki

lek. med. Dariusz Tuleja

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalizację z okulistyki uzyskał w Klinice Okulistycznej w Poznaniu. Jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznego ZOZ w Kole, gdzie od 1998 r prowadzi swoją Poradnię Okulistyczną. Autor i współautor prezentacji, przedstawianych na zjazdach, konferencjach i spotkaniach okulistycznych. Od 2000 r współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Okulistycznym we Wrocławiu przy organizacji „Wrocławskich Spotkań Okulistycznych: Praktycy – Praktykom” – cyklicznej konferencji dla okulistów praktyków. Jest współautorem książki „Podstawy refrakcji oka” oraz autorem artykułów w różnych czasopismach, (między innymi „Przegląd Okulistyczny” „Gazeta Lekarska” „Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”). W latach 2006-2011 współpracował z The Vision Care Institute Johnson & Johnson w Pradze, prowadząc wykłady oraz zajęcia praktyczne. Dr Tuleja jest członkiem ”Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” (PTL), „Polskiego Towarzystwa Okulistycznego” (PTO) – Oddział Wielkopolski, „Deutsche Ophtalmologische Gesselschaft” (DOG), American Academy of Ophtalmology (AAO) oraz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (przez 5 kadencji jako delegat i 3 kadencje jako członek Okręgowej Rady Lekarskiej, aktualnie jest delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy).

– O tym, że w Afryce jest bieda wiedziałem od zawsze, ale nie spodziewałem się, że ogrom potrzeb jest aż tak wielki. Dopiero w Kamerunie zdałem sobie sprawę, że to, co robimy w ramach akcji, to nie tylko zwiększanie komfortu życia, ale też dawanie młodym ludziom szansy na edukację i lepsze życie w przyszłości – mówi dr Dariusz Tuleja, wolontariusz z wielkopolskiego Koła, któremu w trakcie pierwszego wyjazdu w 2 tygodnie udało się przebadać 270 osób, dzieci i dorosłych.

 

W 2016 roku do wolontariuszy ODA dołączył:

VIII misja 1 dzień 2dr n. med. Arkadiusz Pogrzebielski

W 1995 r. ukończył studia medyczne z wynikiem „summa cum laude” na Uniwersytecie Medycznym im. I. Semmelweisa w Budapeszcie (stypendium rządu polskiego). W 199 r. uzyskał I stopień specjalizacji z okulistyki, a 8 lat później II stopień. W 2001 r. obronił przewód doktorski z wyróżnieniem w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 właściciel praktyki prywatnej (Oculus Krakowskie Centrum Okulistyczne, Kraków), samodzielny współpracownik Ośrodka Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego (Kraków, Nałęczów) oraz Szpitala św. Rafała (Kraków). Odbył liczne staże w kraju i za granicą, m.in. w Portugalii (Coimbra), w Niemczech (Getynga, Kolonia, Neubrandenburg, Berlin), w USA (Filadelfia) i w Wielkiej Brytanii (Liverpool, Londyn). Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Ophthalmic Oncology Group (OOG) oraz European Association for Vision and Eye Research (EVER). Autor i współautor licznych publikacji naukowych (60) oraz wystąpień na zjazdach w kraju i za granicą (79).

Comments

comments

Akcję wspierają: