OKULIŚCI DLA AFRYKI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO KOLEJNEGO WYJAZDU

W Poznaniu odbywa się kurs „Kadry medyczne dla misji” zorganizowany przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która jest jednym z przyjaciół naszej akcji. Bierze w nim udział 40 osób z całej Polski, które przebywały już na misjach lub planują na nie wyjechać. W kursie uczestniczy także Iwona Filipecka i Agnieszka Lembowicz, które postanowiły uzupełnić swoją wiedzę przed kolejnymi badaniami w Afryce.

Fundacja „Redemptoris Missio” organizuje kursy przygotowujące kadry medyczne dla misji każdego roku właściwie od początku swojego istnienia. „Założyciele naszej fundacji wyszli z założenia, że misjonarzy, którzy wyjeżdżają do tropiku, powinni szkolić lekarze chorób tropikalnych. W Polsce mało kto dysponuje taką wiedzą, nie przekazuje się jej też na studiach” – zauważa Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji.

– Jako, że mam już za sobą doświadczenie prawie miesięcznego pobytu w Afryce, dopytuję tutaj prowadzących o rzeczy, które nie są mi jeszcze znane. Postanowiłam bowiem uzupełnić swoją wiedzę przed kolejnymi wyjazdami na ten kontynent – mówi dr Iwona Filipecka.

źródło: Gość.pl

Więcej informacji znajdziecie w artykule na stronie internetowej Gościa Niedzielnego: http://gosc.pl/doc/1422679.Misje-i-medycyna