Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o., ul. Czerwińskiego 6 , 40-123 Katowice, ramach którego działają przedsiębiorstwa medyczne OKULUS PLUS Świadczenia Ambulatoryjne i OKULUS PLUS Szpital, wpisane do rejestru Wojewody Śląskiej do księgi o numerze 000000014143.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych przez Panią/Pana danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@okulus.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
3. Wiem, że podanie danych przewidzianych ankietą jest dobrowolne, ale w przypadku obsługi zapytania i przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną niezbędne do udzielania na nie odpowiedzi.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu/ach określonych w wyrażonej przez Pana/i zgodzie i będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
5. Zostałem poinformowany, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych w każdym momencie oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.) w przypadku niezgodnego z prawem/udzieloną zgodą przetwarzania danych.
6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisu prawa, ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Zostałem poinformowany, że w każdym momencie mam prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
8. Mam prawo odwołać ww. zgodę poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Odwołanie zgodny” na adres kontakt@okulus.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora danych.

Comments

comments

Akcję wspierają: