§1 Informacje Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników podczas korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.okuliscidlaafryki.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Okuliści dla Afryki, ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice, wpisana do KRS pod numerem 0000758730, REGON 38185228000000, NIP 9542799145.

§2 Pozyskiwanie Danych Osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podania danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z możliwości przesłania formularza z zapytaniem lub przekazania darowizny.
 3. Dane osobowe niezbędne do przesłania formularza z zapytaniem lub przekazania darowizny to imię, nazwisko oraz adres e-mail.

§3 Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej odwołania oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione . Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń dane osobowe są chronione przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane, które są zbierane podczas korespondencji z serwisem są wykorzystane jedynie w celu odpowiedzi na zapytania.
 6. Dane, które są zbierane podczas przekazywania darowizny na rzecz Fundacji są wykorzystane jedynie w celu przesłania podziękowań w formie e-mail.

§4 Informacja o Plikach Cookies

 1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, w celu pozyskania anonimowych informacji o użytkownikach, ich zachowaniach i preferencjach, służące do doskonalenia funkcjonalności serwisu.
 2. W ramach wykorzystywania cookiesgromadzone są anonimowe informacje, takie jak:
  • adresy IP,
  • sposób korzystania z serwisu,
  • rodzaj przeglądarki oraz jej język.
 3. Informacje zgromadzone za pośrednictwem cookies nie są przekazywaneinnym podmiotom.

§5 Postanowienia Końcowe

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.
 2. Zmiany w Polityce Prywatności mogą wynikać w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i są dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@okuliscidlaafryki.pl.
 4. Uzytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych w każdym momencie oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem/udzieloną zgodą przetwarzania danych.
 5. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o użytkownikach, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem. Działają niezależnie od witryny Fundacji i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane. Mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 6. Ochrona danych odbywa się zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi: ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 (tzw. RODO), a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawa wspólnotowego.