Agnieszka Lembowicz

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Medycznego Studium Zawodowe w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrist, kieruje i rozwija innowacyjną terapię widzenia. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Jest odpowiedzialna za rozwój terapii widzenia i ćwiczeń usprawniających narząd wzroku u dzieci i dorosłych. Współpracuje w tym zakresie z lekarzami okulistami. Na co dzień pracuje z pacjentami, prowadzi warsztaty i szkolenia. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. „Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia” w Dąbrowie Górniczej, XLV Zjazd Okulistów Polskich w Łodzi. Jest wolontariuszką akcji „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz „Okuliści dla Afryki”, w trakcie których przebadano wzrok dzieci w polskich i afrykańskich szkołach. Prywatnie największą jej pasją jest odkrywanie świata poprzez poznawanie miejsc i ludzi, szacunek dla przyrody oraz świadomość historii. Jej motto to słowa św. Augustyna „Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę.”