Anmar

Anmar wsparł nas materiałami higienicznymi, rękawiczkami i płynami do dezynfekcji, które zapewniło sterylność podczas badań.