Arkadiusz Pogrzebielski

W 1995 r. ukończył studia medyczne z wynikiem „summa cum laude” na Uniwersytecie Medycznym im. I. Semmelweisa w Budapeszcie (stypendium rządu polskiego). W 199 r. uzyskał I stopień specjalizacji z okulistyki, a 8 lat później II stopień. W 2001 r. obronił przewód doktorski z wyróżnieniem w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 właściciel praktyki prywatnej (Oculus Krakowskie Centrum Okulistyczne, Kraków), samodzielny współpracownik Ośrodka Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego (Kraków, Nałęczów) oraz Szpitala św. Rafała (Kraków). Odbył liczne staże w kraju i za granicą, m.in. w Portugalii (Coimbra), w Niemczech (Getynga, Kolonia, Neubrandenburg, Berlin), w USA (Filadelfia) i w Wielkiej Brytanii (Liverpool, Londyn). Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Ophthalmic Oncology Group (OOG) oraz European Association for Vision and Eye Research (EVER). Autor i współautor licznych publikacji naukowych (60) oraz wystąpień na zjazdach w kraju i za granicą (79).

Jest wolontariuszem “Okulistów dla Afryki” od 2016 roku.