Fundacja DZIECI AFRYKI

Fundacja DZIECI AFRYKI została założona 15 kwietnia 2009 r. i jest owocem wizyty jej fundatorów w Afryce na przełomie stycznia i lutego 2009 r. – Pawła Werakso i Roberta Nogi. Główną działalnością Fundacji jest realizacja programów pomocowych, które realizujemy za pośrednictwem polskich misjonarek w Nguelemendouka (Kamerun) ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła:
1. Dom dla sierot (budowa i działalność nowego domu dla sierot w Nguelemendouka)
2. Żywię dziecko w Nguelemendouka („Adopcja Serca” dziecka z Oratorium)
3. Bilet do Świata (stypendia dla uzdolnionych wychowanków Oratorium)
4. Fundusz Rodzinny (wspieranie finansowe i materialne ubogich rodzin)