Hayne

Hurtownia optyczna HAYNE ofiarowała fundacji Dzieci Afryki kilka bardzo przydatnych przedmiotów do badań wzroku: oftalmoskop, skiaskop, tablice do bliży z symbolami oraz testy do bliży w formie kieszonkowej. Ze sprzętu będziemy korzystali wspólnie z naszymi przyjaciółmi z afromedes.pl Okulary dla Afryki.