Polfa Warszawa S.A.

Categories :

Polfa Warszawa S.A. podarowała nam leki okulistyczne oraz krople, które  wykorzystywane były  w trakcie badań oraz o działaniu przeciwzapalnym zlecane
pacjentom po badaniach.