Zespół Okulistów Dla Afryki

Zanim przedstawimy Wam nowego członka zespołu “Okulistów do Afryki” – przypomnijmy, kto jest pomysłodawcą akcji i swoim zapałem zaraża tysiące ludzi do wspólnej pomocy ubogim mieszkańcom Afryki.

dr I.Filipecka

dr n. med. Iwona Filipecka, specjalista chorób oczu, pomysłodawczyni akcji “Okuliści dla Afryki”.

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako lekarz i chirurg przez kilkanaście lat praktyczne doświadczenie zdobywała w Klinice Okulistyki w Katowicach. W 2002 roku uruchomiła w Bielsku klinikę okulistyczną OKULUS. Od lat uczestniczy w wielu szkoleniach zawodowych w ośrodkach zagranicznych, które poświęcone są najnowocześniejszym technikom operacyjnym i diagnostycznym z wykorzystaniem najlepszego sprzętu medycznego. Dr Filipecka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Od 2012 roku dla polskich dzieci organizuje kampanię profilaktyczno-edukacyjną “Szkoła Zdrowego Widzenia”. W ramach jej dwóch edycji udało się przebadać blisko 2 tysiące pierwszoklasistów z powiatu bielskiego i miasta Jaworzna.

Odkąd jestem lekarzem chciałam wykorzystać swoje umiejętności i wiedzą w kraju, gdzie opieka medyczna stoi na bardzo niskim poziomie lub nie ma jej wcale – mówi organizatorka akcji dr Iwona Filipecka, członek Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej.

Teraz po raz trzeci już wyjeżdża z misją do Afryki. Towarzyszy jej w tym Agnieszka Lembowicz.

Kamerun 4 302

Agnieszka Lembowicz – ortoptystka/optometrystka.

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławkiej, Medycznego Studium Zawodowe w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Klinice Okulus pracuje od maja 2011 r. Prywatnie największą jej pasją jest odkrywanie świata poprzez poznawanie miejsc i ludzi, szacunek dla przyrody oraz świadomość historii. Jej motto to słowa św. Augustyna „Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę.”