OKULIŚCI DLA AFRYKI

Ze względu na swoją różnorodność i występujące tu niemal wszystkie strefy klimatyczne Czarnego Lądu, Kamerun często określa się mianem ‘Afryki w miniaturze’. Oficjalnie jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów rejonu subsaharyjskiego, w związku z czym pomoc jaką otrzymuje od społeczności międzynarodowej jest – w porównaniu z innymi państwami regionu – niewystarczająca.