4 LATA “OKULISTÓW DLA AFRYKI” – WPIS DR FILIPECKIEJ, POMYSŁODAWCZYNI AKCJI

“Dzisiaj wyjątkowy dzień. Dokładnie już za miesiąc o tej potrze rozpocznie się x misja ODA. Co więcej, dzisiaj zdałam sobie sprawę, że to już 4 lata od uruchomienia akcji (!) i pierwszego wyjazdu do Kamerunu w towarzystwie Konrada z Dentysta w Afryce. Czas jakby zatoczył koło, bo skład naszej drużyny na X misji będzie jak tej I, ale też wspólnie z Konradem tworzymy nowy i bardzo ważny dla nas projekt: klinikę okulistyczno-dentystyczną w Tanzanii „Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się).

ZANIM WYJEDZIEMY CHCIAŁABYM WSZYSTKIM PODZIĘKOWAĆ:
– wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc – Agnieszka Lembowicz, Arkadiusz Pogrzebielski, Dariusz Tuleja, Macha Krzysztof, Bartosz Filipecki, Artur Kożuch

– za wspólne działania: Fundacja Dzieci Afryki, Konrad Rylski, Anna Chałupczak-Winiarska, Fundacja Redemptoris Missio, Fundacja Kiabakari

– oraz misjonarzom, bez których naszej działalności nie moglibyśmy prowadzić, szczególnie z Siostrze Immakulacie z Ngelemenduka w Kamerunie oraz Siostrze Nazariusza Zuczek z Abong-Mbang w Kamerunie i ksiądz Wojciech Adam Kościelniak z Tanzanii.

Dziękuję także wszystkim pracownikom Okulus PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii za zaangażowanie, przygotowywanie okularów do wysyłki i pomoc w organizowaniu wypraw

Firmom medycznym za wsparcie lekowe i sprzetowe

oraz WSZYSTKIM, którzy włączają się w naszą akcję zbierając okulary lub wpłacając fundusze.

Z SERCA BARDZO DZIĘKUJĘ!”

Iwona Filipecka