W ZBIÓRCE I LECZENIU POMAGAJĄ NAM – NOWE ADRESY I PODZIĘKOWANIA DLA PHARM SUPPLY SP. Z O.O.

Dziękujemy partnerom, którzy zbierają okulary w kolejnych miastach (http://okuliscidlaafryki.pl/zbieraja/) i firmie Pharm Supply Sp. z o.o. za wyposażenie dr Darka w lekarstwa!

Na zdjęciach widzicie też sprzęt , który udaje nam się zakupić ze środków finansowych zebranych z Fundacją Dzieci Afryki.

 

Keratostil 1 Keratostil 2