KLASZTOR CYSTERSÓW W KOUTABIE

I jeszcze jedno ciekawe miejsce, które zobaczyliśmy w zachodnim Kamerunie. Klasztor Cystersów w Koutabie. Mnisi prowadzą gospodarstwo rolne, mają plantację kawy, produkują syropy, likiery i zioła na różne choroby. Widać gospodarczą rękę na tym terenie i ciekawe rozwiązania techniczne. Jedno z nich to dachy. Na budynki kładzie się blachę, a na nią wysypuje się grubą warstwę ziemi. W trakcie deszczu tłumi ona dźwięki, a potem zgromadzona woda chłodzi dach chroniąc wnętrze przed nagrzaniem.

Fot. Odwiedzony przez nas klasztor i gospodarstwo w Koutabie.

Fot. Zakupy w przyklasztornym sklepiku.