ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU

Dziś ,,Światowy Dzień Wzroku”, a przed nami kolejny dzień badań. Dobrze się złożyło:-).

Zdrowy wzrok ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka. Oczy odbierają 80% informacji płynących do nas ze świata zewnętrznego. Dlatego właśnie potrzebna jest profilaktyka. Zachęcamy Was do przebadania swojego wzroku.

Światowy Dzień Wzroku (ang. World Sight Day), to święto obchodzone corocznie od 2000 roku w 2. czwartek października, organizowane przez międzynarodową koalicję VISION 2020, zrzeszającą 26 organizacji, w tym Międzynarodową Agencję Zapobiegania Ślepoty (IAPB, ang. International Agency for the Prevention of Blindness) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization).

Celem koalicji „VISION 2020: The Right to Sight” (Prawo do Widzenia) jest zlikwidowanie do 2020 roku możliwych do wyeliminowania przyczyn ślepoty. Obchody święta mają na celu promowanie wiedzy na temat wad wzroku i znaczenia profilaktyki.

Na świecie żyje około 45 milionów osób niewidomych i 269 milionów osób niedowidzących. Wśród przyczyn ślepoty jest wymieniane m.in ubóstwo oraz choroby, np. zaćma, jaskra, cukrzyca i nieskorygowane wady wzroku. Stwierdzono, że 80% przypadków ślepoty można uniknąć dzięki profilaktyce i podstawowym formom leczenia.

Na pierwszym planie optometrystka Agnieszka Lembowicz.