POMIĘDZY BADANIAMI ZWIEDZANIE W EMANA

Było trochę pracy, teraz będzie trochę zwiedzania. ...